Hier spoelden we aan en hier bleven we als een zee afzetting liggen aan de waterkant.

We kropen aan land vanuit de verzande kreek.

De kokkels kraakten onder onze handen en dat zou zomaar eens het eerste geluid kunnen zijn dat hier ooit te horen was.

We legden de bodem veilig droog en bloot,

groeven een kaarsrecht zaaibed voor onszelf,

legden onze lichamen neer

en vielen als een kluitje uit elkaar.

We zakten in de piepjonge poldergrond,

barsten open als een bietenzaadje en groeiden samen op

tot kruipende boterbloemen,

rijkende zachte tingels,

in de lucht wiegend vlagblad,

tot een geworteld dennenbos.

We wisten niet beter of de wind kwam uit het zuidwesten.

We beregenden de bodem met onze zweetdruppels

en broedden er zoet zoute kinders uit

die als vanzelf ook in de grond begonnen te wroeten

en rondjes renden rond onze schuren vol bieten en uien,

die op hun beurt voor het eerst

een blauwe reiger zagen opstijgen vanuit de slootkant.

Dat was zoals het goed was.

 

Het landschap kleeft nog aan ons,

ligt in ons lichaam opgeslagen als een slapende dijk.

Soms wordt er iets wakker en dan schiet er een herinnering met de geur van zompige klei omhoog uit ons bodemleven

en dan hebben we zomaar ineens zin om weer door het bos te lopen.

 

Dit is de grond waar we weer naar terug keren.

Dit is de grond waar we weer naar terug keren.

Dit is de grond waar we weer naar terug keren.

 

Geboortegrond is een kunst- en cultureel erfgoed programma dat plaatsvond tussen 30 juni en 17 juli 2022 in de Braakmanpolder te Zeeuws Vlaanderen. Ter ere van het 70 jarig bestaan van deze prachtige polder werd Marieke uitgenodigd om als kunstenaar een werk te maken vertrekkend vanuit de geschiedenis van het landschap. Marieke ontmoette hiervoor boeren en een boswachter, met wie ze in de grond groef, veel praatte en luisterde naar de poldergrond, samen liggend op de Braakmanbodem.

Dit resulteerde in een expositie met poëzie en beeld van Marieke en een altaar voor de grond, dat Marieke samen met het aanwezige publiek maakte tijdens een workshop 'luisteren naar de grond'. Marieke en broeder Dieleman maakten daarnaast samen een kleine voorstelling, die zij speelden rondom een poeltje in de Braakmanpolder.